Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực, bao gồm 11 sản phẩm; trong đó, có 6 sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia và 5 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. 

Sau khi UBND tỉnh ban hành các danh mục trên, các địa phương trong tỉnh cần lựa chọn những sản phẩm chủ lực phải có tính đặc trưng vùng miền rõ rệt, có giá trị hàng hóa cao, có khả năng liên kết các ngành nghề khác nhau. Từ đó huy động sự vào cuộc, hỗ trợ và tham gia của các cấp chính quyền, người dân và xã hội.

phát triển bền vững
Thanh Hóa phát triển nông nghiệp bền vững
 

Bên cạnh đó, để các sản phẩm chủ lực tỉnh phát triển bền vững, ổn định trên thị trường, tỉnh cần tập trung rà soát quy hoạch quỹ đất lâu dài cho từng cây, con, từng sản phẩm chính.

Ngoài ra, các huyện cần phải tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp. Ưu tiên nguồn lực để tập trung đầu tư có trọng tâm, áp dụng khoa học kỹ thuật để tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển vùng trọng điểm nhằm tạo ra những thương hiệu sản phẩm chủ lực mạnh của tỉnh. Các địa phương vận dụng thế mạnh của huyện vào nâng cao hiệu quả sản xuất; đẩy mạnh hỗ trợ triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại để thúc đẩy tiếp cận thị trường cả trong nước và quốc tế, tạo đầu ra cho nông sản hàng hóa, phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn.

K.Chi