Phòng Phòng chống Mua bán người (Cục Phòng chống tội phạm và Ma túy - Bộ Tư lệnh BĐBP) cho biết, căn cứ Kế hoạch số 185/KH-BTL ngày 13/01/2020 của Bộ Tư lệnh BĐBP về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 và Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”, trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị BĐBP đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các Sở, ban ngành địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người.

Đặc biệt nhấn mạnh về phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người để nhân dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và biết tự bảo vệ mình.

 

Kết quả, lực lượng BĐBP đã tổ chức tuyên truyền được 17.123 buổi với 627.132 lượt người tham gia; qua đó, lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người và cấp phát hàng nghìn tờ rơi, khẩu hiệu; đồng thời vận động nhân dân tố giác tội phạm được 586 vụ/1.098 đối tượng.

Lực lượng BĐBP cũng đã gọi hỏi, đấu tranh, kiểm điểm trước dân 70 lần/200 đối tượng nói chung, trong đó có đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động của tội phạm mua bán người.

Hải Yến