mua bán người
Hỗ trợ nạn nhân trong các vụ mua bán người để nạn nhân hòa nhập cộng đồng.

Ngày 7/8, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định một số nội dung chi và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định số 09 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngoài việc được hỗ trợ tiền ăn tại cơ sở trợ giúp xã hội, nạn nhân trong các vụ mua bán người tại địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ tiền tàu xe trở về nơi cư trú, tiền ăn trong những ngày đi đường với mức 100.000đồng/người/ngày. Đồng thời, chi tiền hỗ trợ khó khăn ban đầu cho nạn nhân thuộc hộ nghèo với mức 2 triệu đồng/người khi trở về nơi cư trú.

 

Nạn nhân cũng được hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết; tiền khám chữa bệnh; chi phí giám định pháp y, chi phí mai táng và các khoản hỗ trợ khác theo Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân.

Kinh phí thực hiện hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp của Luật Ngân sách hiện hành; tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 7/8/2020.

Minh Thư