Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục xây dựng các chương trình hành động triển khai thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

mua bán người,hỗ trợ,nạn nhân,Đắk Lắk,phòng chống mua bán người
Hỗ trợ một nạn nhân bị mua bán trở về địa phương. (Ảnh minh họa)

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ và nhân dân, nhất là ở những vùng có nguy cơ cao.

Tăng cường sự phối hợp của các đoàn thể, nhất là Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên trong công tác giáo dục tuyên truyền trên địa bàn khu dân cư.

 

Lồng ghép công tác phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở cơ sở với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên trách làm cộng tác phòng, chống tệ nạn xã hội để trang bị kiến thức và kỹ năng công tác. Kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn để thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho nạn nhân.

Kịp thời tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về theo đúng quy định của pháp luật, nhất là các chính sách, dịch vụ hỗ trợ ban đầu, tạo điều kiện để nạn nhân ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; lồng ghép công tác này với các chương trình giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ phát triển kinh tế...

Hải Dương