Theo nội dung Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Giang ngày 10/7/2020, tỉnh Hà Giang sẽ áp dụng quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân bị mua bán trở về nơi cư trú từ ngày 20/7/2020.

mua bán người,hỗ trợ nạn nhân,phòng chống buôn bán người,Hà Giang
Ảnh minh họa.

Mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân bao gồm chi chế độ công tác phí, hội nghị; hợp tác quốc tế trong việc tiếp nhận, xác minh nạn nhân; tập huấn nghiệp vụ; hỗ trợ người không hưởng lương từ ngân sách trực tiếp tham gia quản lý, bảo vệ nạn nhân (200.000 đồng/người/ngày).

Đối với nạn nhân, trong thời gian nạn nhân lưu trú tại Trung tâm công tác xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, tỉnh Hà Giang quyết định các nội dung: hỗ trợ tiền ăn 60.000 đồng/người/ngày (thời gian hỗ trợ không quá 03 tháng); mua quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân 500.000 đồng/người; tiền thuốc, khám chữa bệnh 200.000 đồng/người; khi đối tượng qua đời, hỗ trợ mai táng phí như đối tượng bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng tại trung tâm.

 

Nạn nhân trở về nơi cư trú nhưng không có khả năng chi trả sẽ được hỗ trợ tiền ăn đi đường 100.000 đồng/người/ngày.

Nạn nhân có nhu cầu học nghề sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng.

Nạn nhân thuộc hộ nghèo khi trở về nơi cư trú được trợ cấp khó khăn ban đầu 3 triệu đồng.

PV