Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho các cán bộ và nhân dân trong xã, nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh và tố giác tội phạm, tích cực phối hợp cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người.

phòng chống mua bán người
Tăng cường tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng chống mua bán người. (Ảnh minh họa)

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên của hai đơn vị đã tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, cách nhận biết các chất ma túy, hậu quả tác hại của tội phạm ma túy đối với cộng đồng, xã hội, phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy; các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người, hậu quả tác hại của tội phạm mua bán người, phương thức thủ đoạn và cách phòng chống…. Đồng thời, phát tờ rơi có nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người cho các đại biểu dự hội nghị.

 

Trước đó, Ban chủ nhiệm dự án 4 thuộc Công an thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình; mua bán người” năm 2020.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm phối hợp chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị, toàn xã hội triển khai các giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em, mua bán người và bạo lực gia đình; kiềm chế, làm giảm nguyên nhân người chưa thành niên vi phạm pháp luật góp phần đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm huy động sự hỗ trợ về kinh nghiệm, nguồn lực trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người…

Để đạt mục tiêu trên, trong năm 2020, Ban Chủ nhiệm dự án 4 giao các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo vệ trẻ em nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là tuyên truyền kỹ năng phòng ngừa, nhận diện và ứng phó với hành vi xâm hại trẻ em, mua bán trẻ em; xây dựng các mô hình phòng ngừa xâm hại trẻ em, phòng ngừa, giáo dục quản lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc bạo lực gia đình, bạo hành phụ nữ, trẻ em; tập trung điều tra truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm xâm hại trẻ em trước pháp luật và bảo vệ an toàn cho nạn nhân; tổ chức thi hành pháp luật để bảo vệ trẻ em, nâng cao năng lực pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ…

P.Liên