Mới đây, HĐND tỉnh Hậu Giang ban hành Nghị quyết quy định mức chi công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ trực tiếp đối với nạn nhân bị mua bán tại các trung tâm bảo trợ xã hội và khi trở về nơi cư trú.

mua bán người,hỗ trợ nạn nhân,phòng chống buôn bán người,Hậu Giang
Ảnh minh họa.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hậu Giang thông qua ngày 07/7/2020 tại Khóa IX Kỳ họp thứ 16 và có hiệu lực từ ngày 17/7/2020.

Theo nội dung Nghị quyết, mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân bao gồm: Chi tiền ăn cho nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú nhưng không có khả năng chi trả trong những ngày đi đường 70.000 đồng/người/ngày.

Chi hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo khi trở về nơi cư trú 1.000.000 đồng/người (hộ nghèo được hỗ trợ là hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập).

 

Đối với công tác hỗ trợ nạn nhân, Nghị quyết quy định các nội dung: Chi lập hồ sơ nạn nhân 70.000 đồng/01 hồ sơ (bao gồm cả ảnh, biên bản xác minh, biên bản bàn giao nạn nhân).

Chi hỗ trợ người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp tham gia quản lý, bảo vệ nạn nhân 140.000 đồng/người/ngày.

Chi hỗ trợ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho nạn nhân thù lao là 10.000 đồng/người được tư vấn/lần tư vấn, nhưng không quá 350.000 đồng/cán bộ/tháng.

Đối với người làm việc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, mức hỗ trợ đối với người làm việc trong tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao công tác tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh), trường hợp làm việc thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân được hưởng mức hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng; trường hợp làm việc thường xuyên nhưng không trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân được hưởng mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng.

PV