Thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, thiết thực hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng chống mua bán người - 30/7 năm 2020", Hội LHPN tỉnh Sơn La phối hợp tổ chức chương trình truyền thông về công tác phòng, chống mua bán người; phòng, chống xâm hại trẻ em; công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tại 02 huyện biên giới trên địa bàn tỉnh là Yên Châu và Mai Sơn.

mua bán người,phòng chống buôn bán người
Phụ nữ Sơn La hào hứng tham dự chương trình truyền thông phòng, chống mua bán người.
 

400 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham dự chương trình đã được cung cấp những kiến thức cơ bản về: thực trạng tình hình tội phạm mua bán người, tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Sơn La; nguyên nhân, âm mưu, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, xâm hại trẻ em; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người qua biên giới trên địa bàn tỉnh; công tác tiế nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

Việc truyền thông nâng cao nhận thức, hiểu biết cho hội viên, phụ nữ nhằmphát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Phụ nữ, cộng đồng và của phụ nữ trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm mua bán người, tội phạm xâm hại trẻ em, nhằm giảm nguy cơ, tội phạm liên quan đến mua bán người, xâm hại trẻ em tiến tới ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm này; đồng thời hỗ trợ có hiệu quả nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng, bảo vệ trẻ em được sống trong môi trường an toàn.

P.Liên