Huyện Dầu Tiếng đề ra mục tiêu triển khai quyết liệt, sâu rộng các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người - 30/7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống mua bán người góp phần làm giảm nguy cơ, tội phạm liên quan đến mua bán người và hỗ trợ có hiệu quả nạn nhân bị mua bán trở về hoà nhập cộng đồng.

Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người; phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng  “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người - 30/7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” một cách thiết thực, hiệu quả và đảm bảo tiết kiệm.

Nội dung triển khai chú trọng vào việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tội phạm mua bán người và bảo vệ nạn nhân; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 và tuyên truyền, phổ biến Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”.

Tổ chức tuyên truyền tại cộng đồng những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, vùng miền và tạo sự lan toả trong toàn xã hội, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống mua bán người nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự hoặc có nguy cơ cao bị mua bán; xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng ngừa hiệu quả; duy trì hoạt động và nâng cấp mô hình “Ngôi nhà bình yên” để hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, kết nối với các cơ sở hỗ trợ nạn nhân và cơ sở trợ giúp xã hội trong cả nước để tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

 
phòng chống buôn bán người,mua bán người,Bình Dương
Duy trì hoạt động và nâng cấp mô hình "Ngôi nhà Bình Yên" để hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. (Ảnh minh họa. Nguồn: ngoinhabinhyen)

Phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người vào định hướng truyên truyền tại các hội nghị giao ban định kỳ và đến từng địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Chú trọng tuyên truyền về các dấu hiệu vi phạm, hình thức vi phạm, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, các phương thức phòng, chống tội phạm mua bán người, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giá, chủ động phòng ngừa  và tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán người. Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng mạng internet, viễn thông và mạng xã hội về việc tự bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường mạng, để không bị cá nhân, tổ chức lợi dụng khai thác thông tin thực hiện việc mua bán người.

Lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan, ban ngành nắm chắc tình hình, tổ chức điều tra cơ bản, xác định đường dây, băng, nhóm tội phạm mua bán người; tăng cường lực lượng bám sát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; tập trung triệt xóa, bóc gỡ các đường dây mua bán người. Tổ chức cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người từ 01/6 đến 30/11/2020, trọng tâm là kịp thời trao đổi thông tin, điều tra, triệt phá các đường dây tội phạm mua bán người, lừa đảo hôn nhân xuyên quốc gia, mua bán nội tạng…; kịp thời xác minh, xác định, giải cứu và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm tạo ra sự lan tỏa trong xã hội và người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến dấu hiệu mua bán người để chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

P.Liên