Trước tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là tại các địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác đấu tranh với loại tội phạm này.

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an các đơn vị, địa phương ở Nghệ An đã phát hiện, điều tra, làm rõ 12 vụ mua bán người, giải cứu thành công 11 nạn nhân.

Nghệ An là địa bàn phức tạp về tình hình mua bán người, số vụ việc, đối tượng và nạn nhân nhiều, tội phạm hoạt động với các thủ đoạn tinh vi. Thời gian gần đây, xuất hiện vấn nạn “mua bán bào thai”, các vấn đề liên quan xuất nhập cảnh trái phép, di cư tự do tiềm ẩn yếu tố mua bán người.

mua bán người,phòng chống buôn bán người,Nghệ An
Nghệ An là địa bàn phức tạp về tình hình mua bán người, đặc biệt ở các khu vực biên giới.
 

Công an tỉnh Nghệ An đã tham mưu Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh nhằm tạo cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người; huy động sự vào cuộc tích cực, quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị, cùng quyết tâm đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tội phạm mua bán người, “mua bán bào thai” trên địa bàn tỉnh.

Riêng Công an tỉnh cũng đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người, với quyết tâm kìm giữ và làm giảm tình hình tội phạm.

Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, mua bán bào thai với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia.

Tiếp tục phối hợp Hội LHPN tỉnh nhân rộng các mô hình “Hỗ trợ cộng đồng phòng, chống mua bán người” tại các địa bàn trọng điểm… Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình đã từng bước xã hội hoá công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung, công tác phòng, chống mua bán người nói riêng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, ý thức đến hành động của các cấp, ngành, cán bộ và nhân dân đối với công tác phòng, chống mua bán người, cũng như công tác hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng sau khi trở về địa phương, góp phần thay đổi nhận thức sâu rộng trong nhân dân về phòng, chống mua bán người, góp phần kìm giữ và đẩy lùi hoạt động của loại tội phạm này trên địa bàn.

P.Liên