Căn cứ Kế hoạch của UBND TP đã ban hành về việc triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, phòng chống mua bán người – 30/7” năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề nghị Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện  hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, phòng chống mua bán người – 30/7” năm 2020.

Cụ thể, triển khai, tổ chức tuyên truyền nội dung, ý nghĩa ứng “Ngày toàn dân phòng, phòng chống mua bán người – 30/7”, lồng ghép kiến thức về phòng, chống mua bán người vào các chương trình học tập nội, ngoại khóa phù hợp với yêu cầu của từng cấp học, ngành học để nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên trong phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm mua bán người.

Tham gia các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, phòng chống mua bán người – 30/7” tại địa phương và các đơn vị có liên quan một cách thiết thực, hiệu quả.

phòng chống buôn bán người,mua bán người,TPHCM,tuyên truyền
Các trường học lồng ghép kiến thức về phòng, chống mua bán người vào các chương trình học tập nội, ngoại khóa cho học sinh. (Ảnh minh họa)

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm và khẩn trương nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung trên.

 

Trước đó, ngày 03/6/2020, UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch số 2034/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người - 30/7" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7".

Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn và từng nhóm đối tượng, chú trọng vào các địa bàn trọng điểm, các đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân bị mua bán;

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nội dung tập trung vào các dấu hiệu vi phạm, hình thức, phương thức, thủ đoạn phạm tội như mua bán nội tạng, trẻ sơ sinh, mua bán người thông qua di cư trái phép, di cư lao động, môi giới kết hôn trái pháp luật với người nước ngoài; giao kết và sử dụng lao động trẻ em, sử dụng người chưa thành niên làm tiếp viên...; cách thức phòng, chống tội phạm mua bán người nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác trong nhân dân, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

Thành phố cũng sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp để chủ động phòng ngừa, phát hiện triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm mua bán người; kịp thời phát hiện, xử lý tin báo tố giác tội phạm; điều tra, khám phá vụ án, đường dây tội phạm mua bán người; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người; bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về;

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp định hợp tác quốc tế đa phương, song phương mà Việt Nam đã tiến hành ký kết với các quốc gia; nghiên cứu khoa học, tổ chức các tọa đàm, tập huấn, hội thảo chuyên; tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về...