phòng chống buôn bán người,mua bán người,Sơn La
Sơn La triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống mua bán người. (Ảnh minh họa)

Báo cáo về kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30/7” năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các phòng chức năng thuộc Sở đẩy mạnh và tăng cường công tác phối hợp trong triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống mua bán người, phổ biến rộng rãi số điện thoại hỗ trợ trong phòng, chống mua bán người (111 và 18001567).

Thông qua hệ thống thông tin truyền thông đại chúng, tỉnh cũng đã đăng tải tin bài, phóng sự về công tác phòng chống mua bán người, tuyên truyền về “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người – 30/7” nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống mua bán người trong cộng đồng dân cư.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, triển khai các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người, tập trung tuyên truyền cho nhóm người, là lao động tự do, nhóm người không có việc làm ổn đinh, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số...

 

Sở cũng đã chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền tại cộng đồng về “đường dây nóng phòng, chống mua, bán người 111 và 18001567” và “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30/7”, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống mua bán người trong cộng đồng dân cư.

Cùng với đó, Sở phối hợp với các cơ quan chức năng trong tỉnh và liên tỉnh duy trì trao đổi thông tin, thông báo trong việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua, bán trở về để có kế hoạch, chỉ đạo địa phương nơi có nạn nhân triển khai công tác xác minh và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố đã tiếp nhận và tiến hành các hoạt động hỗ trợ, tái hòa nhập cộng đồng cho 1 nạn nhân bị mua bán được giải trở về, nạn nhân đã dần ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Minh Thư