Với vị trí địa lý nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông -Tây, có trục đường Xuyên Á đi qua, Quảng Trị trở thành địa bàn có nguy cơ cao về các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, mua bán người… gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư, đến sức khỏe, phẩm hạnh và cơ hội phát triển của phụ nữ, trẻ em.

Trước nạn mua bán người diễn ra ngày càng phức tạp, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã nỗ lực cùng với các ban ngành, đoàn thể có nhiều hành động chung tay vì một cộng đồng không có nạn nhân của mua bán người.

mua bán người,phòng chống buôn bán người,tập huấn,Quảng Trị
Tập huấn công tác phòng chống tội phạm mua bán người cho cán bộ Hội phụ nữ Quảng Trị. (Ảnh: quangtritv.vn)

Xác định phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội; sự phát triển, tiến bộ của phụ nữ được gắn liền sự phát triển bền vững của mỗi gia đình, vì thế, hỗ trợ phụ nữ kiến thức phòng chống tội phạm mua bán người, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp Hội.

 

Ngày 24/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, truyền thông về phòng chống tội phạm mua bán người, ma túy, xâm hại tình dục năm 2020 cho cán bộ Hội LHPN các huyện, thị, thành phố và đơn vị trực thuộc.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, truyền thông về phòng chống tội phạm cho chị em phụ nữ, góp phần thực hiện hiệu quả dự án “Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người” tỉnh Quảng Trị năm 2020.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được cung cấp thông tin về tình hình các loại tội phạm nổi cộm trong thời gian gần đây. Hội nghị cũng đánh giá kết quả thực hiện phòng chống tội phạm của các cấp hội; giới thiệu một số mô hình, cách làm hay của các chi hội thành viên và hướng dẫn triển khai các hoạt động phòng chống tội phạm cấp cơ sở.

PV