mua bán người,phòng chống buôn bán người
Sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền, lồng ghép Luật phòng, chống mua bán người. (Ảnh minh họa)

Giai đoạn 2012 – 2020, tại Nghệ An, các đơn vị chức năng đã phối hợp, tổ chức trên 18.000 buổi sinh hoạt chuyên đề để tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác tội phạm, phòng chống tội phạm; gần 13.500 cuộc họp khối, xóm, thôn, bản, làng có lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người; tổ chức cho trên 320.000 lượt người cam kết, không vi phạm pháp luật, tham gia các tệ nạn xã hội, tích cực tố giác tội phạm mua bán người; tổ chức hàng trăm cuộc tập huấn cho các báo cáo viên, hội viên của các đơn vị, địa phương về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm mua bán người….

 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Liên hiệp phụ nữ, nhà trường, các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ quan thông tin đại chúng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác phòng, ngừa mua bán người, thường xuyên tích cực tham gia tuyên truyền, gặp gỡ tư vấn về pháp luật, nhận thức, giáo dục có liên quan đến lĩnh vực phòng, chống mua bán người như: y tế, bình đẳng giới, việc làm, xuất khẩu lao động, di cư an toàn, nhận biết phương thức thủ đoạn phạm tội…. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn toàn tỉnh.

PV