Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 138/CP, trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị Bộ đội Biên phòng chủ động phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các Sở, ban, ngành địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người để quần chúng nhân dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và biết tự bảo vệ mình. Qua đó, tổ chức được 17.123 buổi/627.132 lượt người tham gia; vận động nhân dân tố giác tội phạm được 586 vụ/1.098 đối tượng; gọi hỏi, đấu tranh, kiểm điểm trước dân 70 lần/200 đối tượng nói chung, trong đó, có đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động của tội phạm mua bán người.

mua bán người,phòng chống buôn bán người
Gần gũi nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, Bộ đội Biên phòng là những cán bộ tuyên truyền tâm huyết, xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người. (Ảnh minh họa)
 

Lực lượng Bộ đội Biên phòng các cấp thường xuyên bổ sung và tiến hành điều tra cơ bản về tội phạm mua bán người; lập hồ sơ 12 đối tượng đưa vào diện quản lý nghiệp vụ; phát hiện, ngăn chặn, xử lý 89 vụ/589 lượt người Việt Nam xuất cảnh trái phép, trao trả, buộc quay lại 106 vụ/508 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; phối hợp kiểm tra 78 lượt đối với 33 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Báo, Điện ảnh – Truyền hình Biên phòng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền hơn 1.000 tin, phóng sự, bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng... về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó có tội phạm mua bán người.

P.Liên