Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, trong năm 2020, bệnh dịch tả heo châu Phi, cúm gia cầm,... tái phát ở nhiều địa phương trong cả nước và xảy ra rải rác ở một số nơi trong tỉnh, vì vậy, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã đặt ra mục tiêu: Khống chế an toàn các loại dịch bệnh nguy hiểm gây thiệt hại lớn cho chăn nuôi như dịch cúm gia cầm A/H5N1, H5N6, H7N9, dịch tai xanh heo, dịch lở mồm long móng gia súc, dịch tả heo châu Phi,... phát hiện nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời không để dịch lây lan ra diện rộng; ổn định phát triển chăn nuôi, bảo vệ an toàn sức khỏe cộng đồng.

Để tổ chức thực hiện kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, đề xuất kinh phí phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, chủ trì lập dự toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh thủy sản và gia súc, gia cầm năm 2021 trên địa bản tỉnh Bạc Liêu gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết kinh phí cho đơn vị thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

 

Đồng thời tham mưu UBND tỉnh trong việc ban hành văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh đối với thủy sản và gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh khi có các văn bản chỉ đạo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc quy trình phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các hộ chăn nuôi, sản xuất tuân thủ quy hoạch, kế hoạch chăn nuôi, sản xuất của ngành nông nghiệp khuyến cáo; thực hiện đúng các biện pháp phòng dịch như: Tập huấn, lấy mẫu, tiêm phòng, tiêu độc sát trùng môi trường chăn nuôi…

PV