​Theo kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; các hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm, dịch tả heo châu Phi. 

Đồng thời ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; đặc biệt là công tác tiêm phòng vắc xin phòng bệnh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi và giám sát dịch bệnh. 

Bố trí kinh phí ngân sách, nhân lực phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm kịp thời, đầy đủ và đúng quy định. Tổ chức trực phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thường xuyên và bố trí nguồn lực sẵn sàng tham gia chống dịch khi có dịch bệnh xảy ra.

Ngoài ra, triển khai công tác thông tin tuyên truyền thường xuyên, trên diện rộng đến từng đối tượng cụ thể (người chăn nuôi, người kinh doanh, người làm công tác thú y...) về các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học và cảnh báo những tác hại của dịch bệnh gia súc, gia cầm đối với nền kinh tế và ngành chăn nuôi.

 

Đa dạng hóa, hiện đại hóa các hình thức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông. Tập huấn cho công chức, viên chức, nhân viên thú y cơ sở trong Cơ quan Thú y các cấp và người chăn nuôi, người kinh doanh về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như chủ trương, chính sách, quy định, hướng dẫn của Nhà nước và Cơ quan Thú y cấp trên về lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh động vật.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật như: Quản lý hoạt động chăn nuôi; tiêm phòng vắc xin; giám sát dịch bệnh, định kỳ thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng các hộ/trại chăn nuôi; các điểm buôn bán gia súc, gia cầm sống và sản phẩm gia súc, gia cầm; các khu vực có nguy cơ cao, khu vực công cộng... trên địa bàn tỉnh sau mỗi đợt tiêm phòng vắc xin tập trung.

Kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y. Định kỳ thực hiện kiểm tra chất lượng thuốc thú y, chất lượng thức ăn chăn nuôi và việc sử dụng "chất cấm" tại các cơ sở kinh doanh, buôn bán; kiểm tra điều kiện hành nghề thú y của các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp Cơ quan Thú y thực hiện các hoạt động nhằm xây dựng, duy trì điều kiện của các vùng chăn nuôi đã được chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật để đáp ứng tiêu dùng trong tỉnh, trong nước. 

PV