Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước cho biết, hiện Trung tâm đã cấp 8.137 lít hóa chất, vật tư để thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng, đồng thời tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch cho đàn gia cầm. 

Để tiếp tục chủ động phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm, tỉnh Bình Phước đề nghị các địa phương cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chủ động trong công tác phòng chống dịch; chủ động nắm bắt thông tin, áp dụng đồng bộ biện pháp để xử lý dứt điểm khi có dịch xảy ra.

 

Các địa phương và ngành chức tăng cần tăng cường thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức; nghiêm cấm buôn bán, giết mổ, sử dụng sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm chết và sản phẩm nhập lậu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành các giải pháp phòng chống dịch; tham mưu UBND tỉnh xây dựng các kế hoạch phòng chống năm 2021; chủ động vắc-xin để phòng chống dịch bệnh.

PV