Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, tổng đàn gia súc, gia cầm của Hà Nội đang phát triển mạnh với đàn trâu bò đạt 158.000 con, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước; đàn gia cầm đạt 39,5 triệu con, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019 và đang đứng đầu cả nước về tổng đàn gia cầm. 

Hiện nay, tình hình chăn nuôi ở Hà Nội còn tồn tại một số khó khăn như: Chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm 60% số hộ; toàn thành phố còn 738 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ rất khó kiểm soát; việc kê khai hoạt động chăn nuôi của các cá nhân, hộ gia đình và cơ sở chăn nuôi với UBND xã là quy định bắt buộc, nhưng mới thực hiện được với những trang trại chăn nuôi lớn, các hộ dân chưa thực hiện, gây khó khăn cho việc quản lý dịch bệnh...

 

Để hoạt động chăn nuôi đạt hiệu quả, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội triển khai thu phí, điều kiện chăn nuôi; xây dựng 29 cơ sở giết mổ tập trung đã được thành phố quy hoạch; tiếp tục phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm nhằm giảm chăn nuôi nhỏ lẻ; xây dựng mạng lưới thú y cơ sở để giám sát dịch bệnh ngay từ cơ sở, bảo đảm an toàn dịch bệnh...

PV