Hiện nay, Hậu Giang đã kết thúc đợt cao điểm vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 để bảo vệ đàn gia súc, gia cầm phát sinh dịch bệnh, trong đó có dịch cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi....

Gia cầm

Theo đó, toàn tỉnh thực hiện tiêu độc khử trùng được gần 6,4 triệu m2. Trong đó, lực lượng chuyên môn trực tiếp phun tiêu độc khử trùng trên 5,5 triệu m2 với trên 2.700 lít hóa chất.

Cụ thể, cán bộ thú y các địa phương đã phun tiêu độc chuồng trại của trên 29.000 hộ chăn nuôi và 63 chợ buôn bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm.

Ngoài ra, giám sát 42 cơ sở chăn nuôi tập trung, 22 cơ sở và điểm giết mổ gia súc, gia cầm; 44 cơ sở thu gom, ấp trứng tự tiêu độc, khử trùng với tổng diện tích trên 850.000m2.

 

Thực hiện kế hoạch vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2, UBND cấp xã đã thành lập 532 đội vệ sinh tiêu độc khử trùng đối với khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình mỗi tuần 1 lần, phun liên tục 4 tuần; đồng thời thực hiện liên tục trong 30 ngày ở các chợ.

Đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, cơ sở giết mổ, ấp trứng, thu gom kinh doanh trứng gia cầm, chủ cơ sở tự trang bị vật tư hóa chất, kinh phí tổ chức thực hiện dưới sự giám sát của các trạm chăn nuôi và thú y.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp tỉnh cho biết, thời gian qua đơn vị chuyên môn tiếp tục duy trì công tác tiêm phòng dịch bệnh ở đàn gia súc và gia cầm. Thực hiện thường xuyên công tác tiêu độc, sát trùng xe, tàu vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; giám sát vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và tại các trại chăn nuôi tập trung; tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. Từ đó, không xuất hiện dịch tả heo châu Phi và dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Tính đến nay, tổng đàn gia cầm có 4,5 triệu con, tăng 2,06% so cùng kỳ, sản lượng trứng gia cầm được 126,99 triệu quả, tăng 4,25% so với cùng kỳ. Đàn gia cầm tăng là do ngành thú y thực hiện tốt công tác tiêm phòng, đàn gia cầm phát triển tốt, dịch bệnh ít, giá thịt gia cầm tăng, thị trường đầu ra tốt, người chăn nuôi có lãi nên đầu tư tái đàn, mở rộng quy mô sản xuất…

PV