Từ đầu năm đến nay, tại Quảng Ngãi, dịch cúm gia cầm xảy ra ở 8 hộ chăn nuôi gia cầm tại 8 xã gồm: Hành Trung, Tịnh Châu, Bình Phước, Phổ Minh, Sơn Bao, Bình Tân Phú, Tịnh Ấn Đông, Tịnh Hà, thuộc 5 huyện, Thành phố: Nghĩa Hành, Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi, Sơn Hà, Sơn Tịnh, làm chết và tiêu hủy 15.180 con gia cầm.

Trước tình hình dịch bệnh cúm gia cầm diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan diện rộng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Đối với các địa phương có ổ dịch cúm gia cầm như: Nghĩa Hành, Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi, Sơn Hà, Sơn Tịnh (huyện Sơn Tịnh ổ dịch CGC chưa qua 21 ngày), cần tập trung nguồn lực để tổ chức kiểm soát, không để dịch bệnh cúm gia cầm tái phát, lây lan diện rộng.

Rà soát, tổ chức tiêm vắc xin cúm gia cầm phòng bệnh cho đàn gia cầm, bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu trên 80% tổng đàn có nguy cơ và thuộc đối tượng tiêm phòng; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm mới phát sinh và chưa tiêm phòng.

 

Hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất; tổ chức tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, sát trùng để tiêu diệt các loại mầm bệnh.

Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh cúm gia cầm để kịp thời cảnh báo, xử lý, tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh, dương tính với vi rút cúm gia cầm chủng A/H5N1 và A/H5N6.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh chuẩn bị đầy đủ nhu cầu về vắc xin, vật tư phục vụ tiêm phòng; tổ chức, hướng dẫn các địa phương tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm, đảm bảo tiêm phòng vắc xin cho đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ theo yêu cầu; tổ chức, triển khai chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh CGC để kịp thời cảnh báo, xử lý, tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh, dương tính với vi rút CGC chủng A/H5N1 và A/H5N6.

PV