Tin tức, Đọc báo Online
Chuyên đề
/

Phòng chống thuốc lá

TS Trần Tuấn: Phải chặn nguồn 'truyền thông ngụy khoa học' về thuốc lá
icon
Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao trên thế giới, hiện nay có 22.5% người trưởng thành sử dụng thuốc lá, tương ứng với 15,6 triệu người.
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị