Theo đó, tăng cường việc thực thi nghiêm Luật PCTHTL và môi trường không khói thuốc tại thành phố Huế với 3 mục tiêu cụ thể: 

Mục tiêu 1: Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn.

Mục tiêu 2: Tiếp tục nâng cao năng lực phòng,chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ tham gia hoạt động PCTH thuốc lá, đưa nội dung giảng dạy về PCTH thuốc lá vào trường học và nhân rộng việc thực hiện các mô hình môi trường không khói thuốc.

Mục tiêu 3: Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố Huế, tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo PCTHTL từ Thành phố đến phường, các ngành. Thành lập đầu mối triển khai các hoạt động PCTHTL tại các phòng, ban ngành thành viên Ban chỉ đạo thành phố và các phường.

thuốc lá,an toàn thuốc lá
Ảnh minh hoạ. 

Các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đoàn thể, UBND các phường tăng cường công tác triển khai quán triệt đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

Các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đoàn thể, UBND các phường đưa nội dung PCTHTL vào kế hoạch hoạt động hàng năm, quy định không hút thuốc lá nơi làm việc vào quy chế cơ quan, đơn vị. Đưa vào quy ước, hương ước cộng đồng, hạn chế hoặc không hút thuốc trong đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn.

Kiện toàn đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành của thành phố về phòng, chống tác hại thuốc lá. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá tại các đơn vị. 

Ngoài ra, công tác truyền thông xây dựng thành phố Huế không khói thuốc cũng được đặc biệt quan tâm. Theo đó, kế hoạch tiếp tục duy trì các chuyên mục phòng, chống tác hại thuốc lá trên hệ thống truyền thanh của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố Huế và hệ thống truyền thanh các phường.

Phối hợp các đơn vị du lịch trên địa bàn Thành phố quảng bá tuyên truyền Huế - Thành phố du lịch không khói thuốc.

Tăng cường các chương trình giáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và lối sống không thuốc lá; trong đó chú trọng giáo dục và ngăn ngừa thanh thiếu niên sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho tất cả các đối tượng trong các cơ quan công sở, trường học và người dân về tác hại thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá.

 

Thực hiện các hoạt động truyền thông PCTHTL vào các chương trình chăm sóc sức khoẻ, chương trình giáo dục thanh thiếu niên, chương trình giáo dục tại các trường học trên địa bàn; tổ chức truyền thông tại các cơ quan, công sở, nhà máy, xí nghiệp, địa điểm công cộng, địa phương...

Phối hợp Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn quảng bá Huế - Thành phố du lịch không khói thuốc cho trường học, cơ sở y tế, cơ quan hành chính, khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên địa điểm công cộng, các doanh nghiệp phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố.

Tập huấn nâng cao kỹ năng giám sát, kiểm tra cho đoàn liên ngành, lãnh đạo UBND và Công an 27 phường trên địa bàn Thành phố.

Thành phố cũng tăng cường tổ chức Đoàn liên ngành kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng môi trường cơ quan, đơn vị không khói thuốc, thực hiện các hoạt động PCTH thuốc lá mỗi quý một lần tại các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học, bảo tàng, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thể dục thể thao, trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, bến xe, nhà ga và các địa điểm công cộng và UBND các phường trên địa bàn thành phố.Kiểm tra liên ngành về việc thực hiện Luật PCTH của thuốc lá.

Họp Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của thành phố định kỳ. Đánh giá tiến độ thực hiện các hoạt động xây dựng thành phố Huế, thành phố du lịch không thuốc lá, đưa ra các giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai.

Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá giai đoạn 2021 -2022 triển khai công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, xây dựng thành phố Huế, thành phố du lịch không khói thuốc. Đồng thời xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo.

Phòng y tế thành phố sẽ là cơ quan thường trực về phòng, chống tác hại thuốc lá của Thành phố: cung cấp các tài liệu kiến thức về tác hại của thuốc lá, những bệnh do tác hại của thuốc lá gây ra.

Chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2021 - 2022 trình UBND Thành phố phê duyệt.

Chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa- Thông tin và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố xây dựng kế hoạch truyền thông, quảng bá thành phố không khói thuốc, đặc biệt chú trọng trong các đợt kỷ niệm ngày thế giới không thuốc lá 31/5, tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ 25/5 đến 31/5.

Xây dựng kế hoạch, nội dung các lớp Tập huấn xây dựng môi trường không khói thuốc; kế hoạch kiểm tra, giám sát của đoàn liên ngành kiểm tra, giám sát phòng, chống tác hại thuốc lá.

Xây dựng kế hoạch, nội dung lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5, tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ 25/5 đến 31/5.

Chủ trì, phối hợp Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động Thành phố, Thành đoàn Huế, Công an Thành phố và các ngành liên quan tổ chức các buổi truyền thông tác hại thuốc lá, Luật phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc.

Chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế Thành phố, các đơn vị liên quan tổ chức các buổi truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các tổ chức Hội thi cho cán bộ y tế cơ sở trên địa bàn.

K.Chi