Với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến và tăng cường thực thi nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã xây dựng nội dung phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn.

Nội dung Phòng chống tác hại (PCTH) của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị. 

Tiếp tục phổ biến các quy định về cấm hút thuốc lá nơi làm việc; Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá trong việc tổ chức thực hiện quy định cấm hút thuốc và các hành vi nghiêm cấm trong PCTH (phòng chống tác hại) thuốc lá.

Đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chí thi đua của cán bộ, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị; có hình thức động viên các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác PCTH thuốc lá.

Treo biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc như: Tại nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, nhà hàng và các địa điểm khác theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Luật PCTH thuốc lá.

thuốc lá,tác hại thuốc lá
Ảnh minh hoạ.

Các phòng, Ban, ngành, đoàn thể huyện chủ động, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan đầu mối được giao thực hiện hoạt động PCTH thuốc lá tại huyện triển khai hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác phối hợp liên ngành trong hoạt động PCTH thuốc lá.
Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị không hút thuốc lá nơi làm việc và các địa điểm có quy định cấm hút thuốc.

 

Giám sát thường xuyên việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc của cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Kiểm tra việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại các địa điểm có quy định cấm, quy định treo biển báo cấm hút thuốc, việc ban hành và thực hiện nội dung PCTH thuốc lá trong kế hoạch hoạt động hằng năm, quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc trong quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị. 

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về bán thuốc lá: Không bán thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc; không bán thuốc lá phía ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học. Không được trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá tại các đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc lá.

Lồng ghép tuyên truyền về tác hại của thuốc lá/ thuốc lào/ thuốc lá điện tử/ thuốc lá nung nóng, shisha... trong các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, giám sát thực hiện quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tổ chức thực hiện tốt mô hình "Bệnh viện không khói thuốc"; phát động và duy trì phong trào thi đua "Không hút thuốc tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh" trong toàn ngành y tế.

Triển khai thực hiện các hoạt động PCTH của thuốc lá, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND huyện và Sở Y tế. Tổ chức kiểm tra việc tăng cường thực thi Luật PCTH của thuốc lá trên địa bàn huyện. 

UBND huyện giap Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện thực hiện và chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên đăng tải các thông tin đại chúng về tác hại của việc sử dụng thuốc lá/ thuốc lào/ thuốc lá điện tử/ thuốc lá nung nóng, shisha... đối với sức khỏe; về thực thi môi trường không khói thuốc; quy định về cấm hút thuốc tại nơi công cộng; tuyên truyền phổ biến Luật PCTH của thuốc lá, các Nghị định và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

Đẩy mạnh tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, tác hại của thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha...), các biện pháp cai nghiện thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc lá: nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, khách sạn, trong nhà hàng, bến xe, trên phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm công cộng trong nhà được quy định trong Luật PCTH của thuốc lá. 

K.Chi