thuốc lá,. phòng chống thuốc lá
Đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về việc xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu

Ngày 10/7, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy vừa có văn bản gửi các Bộ: Tài chính; Công an; Quốc phòng; Công Thương; Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu.

Theo đó, công văn nêu rõ, xét báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 7583/BTC-TCHQ ngày 23 tháng 6 năm 2020 về tổng kết Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

 

Đồng ý với các nội dung báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 7583/BTC-TCHQ ngày 23 tháng 6 năm 2020.

Việc xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu thực hiện theo Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu.

 N. Huyền