Ngay cả các trụ sở làm việc trong huyện cũng không còn khói thuốc lá xuất hiện trong phòng làm việc; không có tình trạng cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu với người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch.

Sự chuyển biến rõ nét về nếp sống văn hóa không chỉ ở nơi công sở mà ở cả các khu dân cư, nơi mà nếp nghĩ, nếp sinh hoạt từ lâu đã ăn sâu trong đại bộ phận nhân dân nhiều thế hệ.

Trước đây, người dân thường tổ chức đám cưới kéo dài nhiều ngày, nhiều gia đình dù kinh tế không mấy khá giả cũng cố vay mượn để tổ chức đám cưới cho “bằng bạn, bằng bè”.

Trong đám tang, các hủ tục lạc hậu, rườm rà, mê tín như lăn đường, lăn huyệt, chống gậy, đốt nhiều vàng mã vẫn khá phổ biến...

thuốc lá,hút thuốc
Ảnh minh hoạ. 
 

Qua công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị số 11 của Tỉnh uỷ, các gia đình người dân đồng tình, tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh. Hiện nay, trong thôn việc cưới hỏi không còn tổ chức kéo dài, không thách cưới, không sử dụng thuốc lá.

Các hoạt động mê tín, dị đoan trong đám tang được loại bỏ. Đối với việc mừng thọ, xã chỉ tổ chức một buổi tập trung tại nhà văn hóa vào dịp đầu xuân năm mới trong không khí trang trọng, tiết kiệm.

Với phương châm “mưa dầm, thấm lâu”, kết hợp tuyên truyền gắn với ký cam kết, đưa nội dung xây dựng đời sống văn hóa mới vào quy ước, hương ước của mỗi khu dân cư đã mang lại hiệu quả tích cực, lan tỏa trong từng hộ gia đình và mọi tầng lớp nhân dân.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện Sống Lô tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa mới trong nhân dân; gắn việc thực hiện Chỉ thị 11 với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 để đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm và bình xét tiêu chuẩn gia đình văn hoá, thôn văn hoá ở khu dân cư.

K.Chi