thuốc lá,thuốc lá lậu
Hà Nội tăng cường kiểm soát hoạt động buôn bán kinh doanh thuốc lá lậu 

Theo đó, công văn nêu rõ  các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/TP thành phố và Ban Chỉ đạo 389 các quận, huyện, thị xã thực hiện thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác chống buôn lậu thuốc lá tại Văn bản số 8750/VPCP-V.I, ngày 20/10/2020, của Văn phòng Chính phủ - xác định thuốc lá là mặt hàng trọng điểm của công tác kiểm tra, kiểm soát chông buôn lậu, buôn bán, vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu hằng năm.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao, các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý thông tin địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, giám sát, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường quản lý tuần tra, kiểm soát ngăn chặn việc nhập lậu, tàng trữ, vận chuyển và kinh doanh trái phép thuốc lá điếu, xì gà; chú trọng kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh, chào bán các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như: thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được phép lưu hành tại Việt Nam, đặc biệt các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên thương mại điện tử, mạng xã hội, ứng dụng di động.

Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan: Công an, hải quan, quản lý thị trường, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam... nhằm kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu.

Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương, quy định của Nhà nước về việc cấm nhập khẩu và lưu thông thuốc lá ngoại; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người. Rà soát, nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các VBQPPL nhằm khắc phục những bất cập, sơ hở trong công tác xử lý vi phạm về buôn lậu thuốc lá, xì gà, thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng.

 

Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các quận, huyện, thị xã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, xác lập các chuyên án để đấu tranh, xử lý nghiêm các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng đầu nậu, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, xì gà, thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng theo quy định. Tiếp nhận, khẩn trương điều tra và xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đối với mặt hàng thuốc lá do cơ quan chức năng khác chuyển đến. 

Cục Quản lý thị trường Hà Nội chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các điểm kinh doanh thuốc lá, các dịch vụ có kinh doanh thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá thế hệ mới nhằm phát hiện, ngăn chặn việc nhập lậu, tàng trữ, vận chuyển và kinh doanh trái phép thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng.

Cục Hải quan Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển thuốc lá nhập lậu qua khu vực địa bàn kiểm soát của Hải Quan; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin với các Sở, ban, ngành liên quan và lực lượng chức năng về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, tổ chức đường dây, ổ nhóm buôn lậu thuốc lá, sản phẩm thuốc lá thế hệ mới trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Ngoài ra, công văn cũng yêu cầu Sở Công Thương Hà Nội tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá và Giấy phép kinh doanh nguyên liệu thuốc lá đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Cuối cùng, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố cũng chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương tăng cường công tác nắm bắt thông tin địa bàn, phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng...

H. Anh