Theo đó, đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống tác hại thuốc lá tại Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Trung tâm Y tế và một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, các đơn vị đã nghiêm túc triển khai nhiều biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá tại đơn vị như: Đưa nội dung không sử dụng thuốc lá tại đơn vị vào trong nội quy, đánh giá thi đua; tập huấn kiến thức về tác hại thuốc lá, Luật Phòng chống tác hại thuốc lá cho cán bộ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân; tổ chức nhiều hoạt động truyền thông trực tiếp và gián tiếp tại đơn vị; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, nhắc nhở việc chấp hành phòng chống tác hại thuốc lá tại đợn vị...

 

Ngoài ra, ngành Y tế đã triển khai nhiều hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tại cộng đồng như cấp băng zôn, khẩu hiệu, tờ rơi, áp phích; tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp cho học sinh, sinh viên, công nhân và cộng đồng dân cư. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh và hệ thống loa truyền thanh tại các huyện, xã.

Tuy nhiên, bên cạnh đó tại một số đơn vị hệ thống pano, biển báo cấm hút thuốc lá còn thiếu, các hoạt động truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân chưa được thường xuyên, liên tục.

P. V