Nhằm góp phần bảo vệ người dân khỏi khói thuốc thụ động và đẩy mạnh các mô hình không khói thuốc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh (CDC Bắc Ninh) đã phối hợp với HealthBridge Canada triển khai mô hình điểm du lịch không khói thuốc tại “Đền Đô” tỉnh Bắc Ninh, nơi có khoảng 100.000 người đến thăm, tham dự lễ hội tại Đền Đô hàng năm.

Mô hình này nhằm nâng cao nhận thức của người dân địa phương, nhân viên tại Đền và khách du lịch về tác hại của việc sử dụng thuốc lá và quy định về không khói thuốc của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, đồng thời tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc tại khu di tích Đền Đô, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2022 một lớp tập huấn về thực hiện môi trường không khói thuốc đã được thực hiện cho toàn bộ nhân viên của Đền Đô; hàng loạt pano, áp phích, biển báo, nội quy cấm hút thuốc lá đã được lắp đặt tại Đền Đô; hai đĩa truyền thanh thông báo nội quy không hút thuốc lá, tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, các quy định xử phạt các nội dung khác về phòng chống khói thuốc lá được phát qua loa của Đền Đô hàng ngày.

Kết quả trung bình khoảng 300-400 lượt người đến viếng hàng ngày, không có trường hợp nào vi phạm môi trường không khói thuốc theo báo cáo của Đền Đô.

Mô hình điểm du lịch không khói thuốc được triển khai tại Đền Đô tỉnh Bắc Ninh đã cho thấy hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức về lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc của ban quản lý và cán bộ Đền Đô và du khách, đồng thời nâng cao việc tuân thủ quy định về môi trường không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Dưới đây là chùm ảnh về mô hình không thuốc lá tại Đền Đô 

thuốc lá
Lớp tập huấn về thực hiện môi trường không khói thuốc đã được thực hiện cho toàn bộ nhân viên của Đền Đô
thuốc lá
Các pano, áp phích, biển báo, nội quy cấm hút thuốc lá đã được lắp đặt tại Đền Đô
 
thuốc lá
thuốc lá
thuốc lá
thuốc lá
thuốc lá
Khu Du lịch Đền Đô thực hiện không gian không khói thuốc
thuốc lá
Khu Du lịch Đền Đô thực hiện không gian không khói thuốc
thuốc lá
Việt Nam là quốc gia có số người hút thuốc cao nhất thế giới. Theo Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành năm 2020, tỷ lệ hút thuốc ở nam và nữ lần lượt là 42,3% và 1,7%. 
thuốc lá
Tính chung, Việt Nam có hơn 15,3 triệu người trưởng thành hút thuốc. Tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động ở mức cao


 N. Huyền