Nhận thức của người dân nâng lên rõ rệt, tỷ lệ người hút thuốc lá  theo kết quả kiểm tra, giám sát công tác PCTHTL tại tỉnh Thái Bình đến ngày 14/10/2021: Hầu hết các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTHTL; tổ chức ký cam kết, đưa vào đánh giá thi đua; tích cực tuyên truyền trên loa truyền thanh xã, lồng ghép với các hội nghị của địa phương, ban, ngành, đoàn thể…

covid,thuốc lá
Biển cấm hút thuốc tại các cơ quan công sở ở Thái Bình. 

Tình trạng hút thuốc lá ở nơi làm việc và tình trạng thanh thiếu niên hút thuốc lá tại cộng đồng đã giảm đáng kể, nhận thức của người dân nâng lên rõ rệt, tỷ lệ người hút thuốc lá của tỉnh đã giảm (tỷ lệ nam giới hút thuốc lá năm 2015: 47,2%; năm 2018: 45,3%)

Nhiều địa phương đã nêu cao vai trò người đứng đầu, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, một số cán bộ và người dân đã giảm hút và cai được thuốc lá.

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số ít cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiện thuốc lá nhưng chưa bỏ được, chưa chấp hành nghiêm quy định không hút thuốc tại nơi làm việc. Vẫn còn một số người dân vi phạm Luật PCTHTL như: hút thuốc tại trụ sở UBND xã, nơi công cộng (cổng trường học, cơ sở y tế…). Công tác kiểm tra, giám sát thực thi Luật PCTHTL tại tuyến cơ sở còn ít. Đối với các hành vi vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá mới dừng ở mức tuyên truyền, nhắc nhở.

Tại Thái Bình, 100% trường học, bệnh viện đã đưa hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động, thực hiện treo pa nô, biển báo cấm hút thuốc lá ngay từ cổng vào và tại các nơi đông người qua lại.

90% cơ quan, đơn vị không bày bán các sản phẩm thuốc lá. Hàng trăm cán bộ, công chức đã bỏ hút thuốc hoặc giảm lượng thuốc hút, góp phần xây dựng môi trường học tập, làm việc xanh, sạch, đẹp. Đối với các nhà hàng, khách sạn đều đã được trang bị kiến thức về phòng chống tác hại thuốc lá, kỹ năng thuyết phục khách hàng không hút thuốc tại nơi công cộng.

K.Chi