Đây là hoạt động hướng tới Ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2022 và tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, môi trường sống không có khói thuốc lá; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá cho tất cả các đối tượng, trong đó chú trọng các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo BTC  tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch; cá nhân là công dân Việt Nam; tổ chức trong nước hoặc nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam đều có thể tham gia cuộc thi.

Thuốc lá
Ảnh minh hoạ 
 

Nội dung bài dự thi tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá và tuyên truyền quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Thời gian nhận bài dự dự kiến từ tháng 3 đến tháng 6-2022 (căn cứ theo dấu bưu điện) và có thể gia hạn căn cứ tình hình thực tế. Thời gian chấm thi (sơ khảo, chung khảo), thời gian tổng kết và trao giải dự kiến Quý II, III năm 2022.

Cuộc thi nhằm tìm hiểu về thực trạng công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, quảng cáo thuốc lá tại các địa phương, cơ quan; nghiên cứu các đề xuất nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là các biện pháp hạn chế sử dụng thuốc lá vào trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

Thông qua cuộc thi nhằm phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, công dân trong giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá và vận động cộng đồng từ bỏ thói quen sử dụng thuốc lá, đồng thời, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

N. Huyền