Mục tiêu 1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

Chỉ tiêu của Quảng Bình trong năm 2021- 2022 đó là 100% lãnh đạo tỉnh, thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương hiểu biết về quy định của Luật PCTH của thuốc lá. 98% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá.  82% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra. 70% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật PCTH của thuốc lá.

Mục tiêu 2. Tiếp tục nâng cao năng lực PCTH thuốc lá cho cán bộ tham gia hoạt động PCTH thuốc lá, đưa nội dung giảng dạy về PCTH thuốc lá vào trường học và nhân rộng việc thực hiện các mô hình môi trường không khói thuốc. Trong đó, kiện toàn Ban Chỉ đạo về PCTH thuốc lá tỉnh; ban hành Kế hoạch về PCTH thuốc lá giai đoạn 2021 - 2022;

Tổ chức ít nhất 23 buổi truyền thông (nói chuyện chuyên đề) trực tiếp về tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật về PCTH thuốc lá.

Tổ chức mít tinh và diễu hành cổ động nhân Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và Ngày thế giới không thuốc lá từ 25 - 31/5/2021.

thuốc lá,tác hại thuốc lá
Ảnh minh hoạ. 

100% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc nơi công sở;

100% trường Mẫu giáo và Tiểu học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học;

Có ít nhất 20 trường THCS và 15 trường THPT thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học;

Có ít nhất 03 trường đại học, cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà;

 

Có ít nhất 05 nhà hàng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khu vực trong nhà của nhà hàng;

Có ít nhất 03 khách sạn có khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá đúng quy định;

Ít nhất 92% các công ty xe khách thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách;

100% bệnh viện và cơ quan y tế tuyến tỉnh có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị, trong đó 90% đơn vị này thực thi nghiêm môi trường không khói thuốc;

Có ít nhất 5 nhà máy, xí nghiệp trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà;

Có ít nhất 400 cán bộ tham gia hoạt động PCTHTL được tập huấn về tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc, Luật PCTHTL và các văn bản liên quan;

Mục tiêu 3: Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

Có ít nhất 200 cán bộ thanh tra, công an được tập huấn nâng cao về thực hiện môi trường không khói thuốc, Luật PCTH thuốc lá và các văn bản liên quan.

Tổ chức ít nhất 6 đợt thanh tra và giám sát liên ngành về việc thực thi Luật PCTHTL trong lĩnh vực phụ trách và có báo cáo thanh tra và giám sát gửi về các đơn vị liên quan.

K.Chi