Lạng Sơn,thuốc lá
Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá giám sát công tác phòng chống tác hại thuốc lá tại Lạng Sơn

Làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, các phòng ban, đơn vị liên quan trực thuộc Sở Y tế và đại diện Sở Giáo dục Đào tạo, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi làm việc đã tiến hành rà soát thực trạng triển khai hoạt động PCTHTL của Lạng Sơn và tìm hiểu thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai; thảo luận các giải pháp nhằm tăng cường chất lượng hoạt động PCTHTL tại Lạng Sơn; hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị về lập kế hoạch, thực hiện hoạt động và viết báo cáo; và giám sát tại một số đơn vị như Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh, UBND thị trấn Cao Lộc, 1 trường học và 1 khách sạn.

Qua đợt giám sát, Đoàn đánh giá cao Ngành Y tế đã rất nỗ lực, triển khai nhiều biện pháp hiệu quả để tăng cường thực thi Luật PCTH Thuốc lá. Nhờ những nỗ lực đó, cộng đồng đã nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, từ đó hiện tượng hút thuốc lá trên địa bàn đã giảm rất nhiều. Tuy nhiên, công tác thực thi Luật PCTHTL tại các cơ sở vẫn cần phải tiếp tục thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên trì và lâu dài.

 

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, bất cập, song các cơ sở đều khẳng định quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện tốt hơn công tác PCTHTL, xây dựng môi trường đơn vị “Xanh, Sạch, Đẹp, không khói thuốc lá” góp phần vào thành công của sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời gian tới.

Được biết, ngay từ đầu năm Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại (PCTH) của thuốc lá tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2021 (Kế hoạch số 13/KH-BCĐ, ngày 25/1/2021).

Mục tiêu cụ thể: Trên 100 % lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương hiểu, biết về quy định của Luật PCTH thuốc lá; trên 95% người dân tại cộng đồng hiểu, biết về tác hại của thuốc lá, trên 75% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật PCTH thuốc lá; tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật về PCTH thuốc lá; trên 85% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong nhà tại nơi làm việc; 100% trường mẫu giáo, tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thực hiện quy định nghiêm cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; 100% bệnh viện tuyến tỉnh có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị, trong đó trên 70% đơn vị thực thi nghiêm môi trường không khói thuốc lá; ít nhất 100 người gồm thành viên Ban Chỉ  đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo PCTH của thuốc lá tỉnh, Chủ tịch Công đoàn các cơ sở y tế được tập huấn về Luật PCTH thuốc lá và các văn bản liên quan.

N. Huyền