Phòng chống thuốc lá
Tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá tới NLĐ ngành GT- VT Hà Tĩnh

Tham dự lớp tập huấn có Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Thị Hải Yến; Phó Giám đốc Sở GT-VT Phan Văn Trung; Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Hoàng Minh Việt, Phó Chánh Thanh tra Giao thông tỉnh Nguyễn Trần Toản, cùng 125 cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNLĐ thuộc CĐN Giao thông - Vận tải.

 

Lớp tập huấn được đồng chí Nguyễn Duy Ninh, Chủ tịch CĐN giới thiệu những nội dung cơ bản về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và lợi ích của môi trường không khói thuốc; các thông tin liên quan đến quy định của pháp luật để cán bộ, CNVCLĐ cùng tham gia xây dựng môi trường không khói thuốc.

Thông qua buổi tập huấn ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với thực tế hôm nay, cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Giao thông - Vận tải được nâng cao kiến thức, trở thành tuyên truyền viên về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cơ quan, đơn vị và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động để công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện.

P. V