Theo đó, Ban Chỉ đạo PCTHCTL tỉnh tổ chức giám sát việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các trường học, cơ sở y tế, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất, kinh doanh, bến xe khách trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, ký cam kết và đôn đốc mọi người tại đơn vị thực hiện đúng quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ; đưa nội dung không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chí thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình sẽ cấp phát, lắp đặt tại các địa điểm cấm, nhiều trường còn tự sáng tạo, thiết kế, lắp đặt các pa nô, áp phích có những hình ảnh cảnh báo, thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện.

thuốc lá
Thái Bình ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát luật PCTHTL

Ý nghĩa của việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá:

Môi trường làm việc không khói thuốc lá giúp giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do tiếp xúc thụ động với khói thuốc của người lao động, qua đó giúp giảm các chi phí y tế trực tiếp và gián tiếp của người lao động và người sử dụng lao động cho việc khám chữa các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá.

 

Môi trường làm việc không khói thuốc lá sẽ giúp người không hút thuốc giảm được nguy cơ tiếp xúc thụ động với khói thuốc, vì vậy sẽ giảm được nguy cơ bệnh tật và tử vong có liên quan đến sử dụng thuốc lá. Điều này đồng nghĩa với việc giúp họ tiết kiệm được chi phí khám chữa bệnh và giảm số ngày nghỉ ốm do các căn bệnh liên quan đến thuốc lá.

Môi trường làm việc không khói thuốc lá là một biện pháp hữu hiệu để thực hiện quyền của người không hút thuốc được hít thở bầu không khí trong lành không có khói thuốc lá.

Môi trường làm việc không khói thuốc lá sẽ giúp những người nghiện thuốc lá có thêm quyết tâm để bỏ thuốc hoặc giảm mức độ hút thuốc lá. Chi tiêu cho thuốc lá sẽ dành cho các chi tiêu có lợi hơn như: thực phẩm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa...

Môi trường làm việc không khói thuốc lá sẽ hạn chế được các nguy cơ cháy, nổ do việc hút thuốc, tàn thuốc,... giảm bớt được những chi phí cho vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ.

Môi trường làm việc không khói thuốc góp phần tạo ra nếp sống văn minh, lịch sự cho cán bộ, công chức, viên chức, nêu cao tinh thần giữ gìn sức khỏe, duy trì sống lành mạnh không khói thuốc lá.

 K.Chi