Tình trạng hút thuốc lá tại khuôn viên cơ quan, phòng làm việc vẫn diễn ra ở UBND xã Quỳnh Thọ, thì nay 100% cán bộ và trên 90% người dân tới làm việc đã chấp hành nghiêm quy định này.

Để xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, điạ phương đã đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân bằng nhiều hình thức như: treo biển cấm hút thuốc lá tại các vị trí, niêm yết nội quy Cấm hút thuốc lá tại các bộ phận làm việc; nhắc nhở khi thấy người dân hút thuốc lá và trồng nhiều cây xanh tạo không gian thoáng mát.

Cán bộ, công nhân viên tại các xã, hàng năm ký cam kết không hút thuốc lá tại nơi làm việc, coi việc thực hiện không  hút thuốc lá là một trong những tiêu chí xét thi đua cuối năm.

Điển hình trong bỏ thuốc lá là anh Nguyễn Mạnh Trịnh - Cán bộ văn hóa xã Quỳnh Thọ là một trong 06 cán bộ xã đã bỏ thuốc lá thành công sau một thời gian cùng nhau quyết tâm bỏ thuốc.

Anh Trịnh chia sẻ: Bản thân anh là người có thói quen hút thuốc lá nên thời gian đầu khi mới thực hiện quy định không hút thuốc lá nơi công sở, trong giờ làm việc anh cảm thấy khá khó khăn.

Tuy nhiên, ý thức được vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, công chức nên anh đã cố gắng bỏ thuốc lá và tích cực tuyên truyền, vận động một số cán bộ khác cùng chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc.

thuốc lá,tác hại thuốc lá
Ảnh minh hoạ. 
 

Tại UBND xã Quỳnh Bảo, huyện Quỳnh Phụ đều gắn biển “Cấm hút thuốc lá”; tại các phòng làm việc của cán bộ, công chức không có gạt tàn thuốc lá và tất cả mọi người đều không hút thuốc lá. Pano “Cấm hút thuốc lá” được đặt ngay tại cổng ra, vào trụ sở, điều đó đã luôn nhắc nhở bất kỳ ai đến liên hệ công việc không sử dụng thuốc lá trong khuôn viên…

Các đồng chí lãnh đạo xã chia sẻ: Trước đây, một số ít nam cán bộ, công chức có thói quen hút thuốc lá tại phòng làm việc, phòng họp … Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, tình trạng đó đã hoàn toàn chấm dứt.

Tại xã Quỳnh Khê, 10 năm nay tại thôn Ngẫu Khê đã xây dựng mô hình “Người cao tuổi nói không với thuốc lá” với hơn 200 hội viên, sau đó mô hình đã nhân rộng ra 3 thôn còn lại trong xã.

Không chỉ gương mẫu trong việc không hút thuốc lá, tự nguyện bỏ thuốc, người cao tuổi còn tích cực vận động, tuyên truyền con, cháu, người thân không hút thuốc lá, giám sát, nhắc nhở các hành vi hút thuốc không đúng nơi quy định.

Hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã đưa quy định về việc không hút thuốc trong các đám cưới, đám tang, lễ hội. Chỉ đạo lồng ghép phong trào xây dựng Làng Văn hoá - Sức khoẻ với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá; lồng ghép nội dung PCTHTL vào hương ước, quy ước tại thôn, làng.

Mỗi cán bộ, công chức đều có trách nhiệm nhắc nhở, yêu cầu người dân không được hút thuốc lá tại khuôn viên trụ sở và trong khi làm việc, giao dịch…

Thời gian tới, để xây dựng mô hình “Cơ quan không khói thuốc lá”, cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, ý thức tự giác nêu gương của người đứng đầu trong việc chấp hành các quy định về việc không hút thuốc lá để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn làm theo, cùng hướng tới mục tiêu: Vì một môi trường không khói thuốc lá.

K.Chi