Mục tiêu của kế hoạch  

Theo đó, mục tiêu chung của kế hoạch: Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTH thuốc lá) và xây dựng môi trường không khói thuốc tại tỉnh Thái Bình.

Các chỉ số cụ thể của Kế hoạch: 100% lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương nắm chắc được quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và triển khai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý; 85% người dân trong cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá;

75% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 98% cơ sở y tế, trường học, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh có quy định về thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị, trong đó 80% đơn vị thực hiện nghiêm môi trường không khói thuốc. Ít nhất 85% công ty xe khách thực hiện cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển khách.

Các nội dung hoạt động gồm:

Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường quán triệt triển khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá như: Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá,...

Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội phải đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, quy định không hút thuốc lá nơi làm việc vào quy chế nội bộ. Đưa vào hương ước các quy định, quy ước cộng đồng việc không hút thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư.

Đẩy mạnh thông tin, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức. Theo đó,  tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch thông tin, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá.

Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu, đa dạng hóa truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tế cho tất cả các đối tượng trong các cơ quan, công sở, trường học và người dân trong cộng đồng về tác hại thuốc lá; lợi ích của cai nghiện thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Tuyên truyền vận động nhân dân không sử dụng thuốc lá trong các đám cưới, đám tang và các cuộc vui của gia đình, bạn bè...

thuốc lá,thái bình
Tuyên truyền cho học sinh về tác hại của thuốc lá.
 

Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, đưa tin bài ảnh trên các báo, đài địa phương và mạng lưới thông tin truyên truyền từ tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn; Bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bản tin sức khỏe Thái Bình về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, các thông tin về hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá.

Phối hợp liên ngành thực hiện lồng ghép các hoạt động truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá với các chương trình tuyên truyền của các ngành, tổ chức chính trị - xã hội; lồng ghép với các chương trình giáo dục thanh thiếu niên và các chương trình giáo dục của các trường học trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng và duy trì mô hình điểm 

Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Môi trường không khói thuốc”  tại các cơ quan hành chính, trường học, cơ sở y tế, địa phương, cộng đồng.

Xây dựng và triển khai các điểm tư vấn, điều trị cai nghiện thuốc lá tại một số cơ sở y tế.

Xây dựng các tiêu chí đánh giá để xét thi đua hàng năm, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông thuốc lá từ bán buôn cho đến bán lẻ, quản lý nghiêm và hạn chế cấp phép cho các đại lý bán buôn, bán lẻ. Thực hiện nghiêm quy định cấm bán các sản phẩm thuốc lá tại cơ quan, trường học, bệnh viện, trên các phương tiên giao thông công cộng và tại những nơi có quy định cấm bán thuốc theo quy định hiện hành.

Thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Yêu cầu người chịu trách nhiệm tại điểm bán của đại lý bán buôn, bán lẻ phải treo biển không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; Các đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ không được trưng bày quá một tút, một hộp, một bao của một nhãn hiệu thuốc lá.

 Thực hiện nghiêm Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn quản lý.

Tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá, việc thực hiện các quy định về cấm quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ dưới mọi hình thức và xử lý theo quy định. 

K.Chi