Độ tuổi có tỷ lệ hút thuốc nhiều nhất là nhóm từ 50 - 59 tuổi và có 91,2% người bắt đầu hút thuốc trước 25 tuổi. Cùng với tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng, việc tuyên truyền cho từng nhóm đối tượng như nông dân, học sinh, sinh viên, lái xe... đã được thực hiện phù hợp, song với nhóm lao động tự do, việc tiếp cận tuyên truyền còn nhiều khó khăn.

Nguyên nhân do tính chất công việc, thường xuyên thay đổi địa điểm, nơi làm việc, thời gian làm việc nên bản thân người lao động tự do ít có thời gian tiếp nhận các thông tin về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Khi hết giờ làm lại ở xa nhà, nhiều lao động tự do thường tìm đến thuốc lá, rượu như một cách để quên đi mệt nhọc.

thuốc lá,tác hại thuốc lá
Ảnh minh họa. 
 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tập trung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá với sức khỏe con người, có những video hình ảnh gây bệnh ung thư, tim mạch, bệnh phổi cấp và mạn tính... gây tử vong để mọi người nhận thấy tác hại của thuốc lá, từ đó nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tiến tới giảm hút hoặc không hút thuốc lá.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của các sản phẩm thuốc lá và các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở một số địa phương trồng cây thuốc lào và thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành việc xây dựng môi trường không khói thuốc, việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đồng thời khen thưởng, nhân rộng những mô hình, điển hình và xử lý những đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

K.Chi