Cuộc thi do Tổ chức HealthBridge hỗ trợ Trung tâm quản trị và kiểm soát thuốc lá toàn cầu (GGTC), đối tác của dự án STOP (Stopping Tobacco Organization and Product) phát động nhân ngày thế giới không thuốc lá 31/5 năm 2022 tại Việt Nam.

Chủ đề cuộc thi GMC 2022 “Thảm họa ngụy trang tác hại môi trường của các công ty thuốc lá”. Thời gian nộp bài dự thi từ ngày 30/3/2022 đến ngày 11/5/2022. Thời gian công bố giải thưởng tháng 6 năm 2022. Giá trị giải thưởng lên đến 4000$.

thuốc lá,truyền thông,phòng chống tác hại thuốc lá

Theo BTC, cuộc thi mở cho tất cả mọi người (những người dưới 18 tuổi cần có đơn đồng ý có chữ ký của cha mẹ/người giám hộ) trên nguyên tắc: Tất cả các bài dự thi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của cuộc thi.

GGTC sẽ cung cấp “Danh sách Thảm họa và ngụy trang” của ngành công nghiệp thuốc lá. Những người tham gia phải chọn một hoặc nhiều dữ kiện để hướng dẫn xây dựng nội dung và hình ảnh hoặc sử dụng thông tin liên quan khác từ các nguồn đáng tin cậy, bao gồm cả trang web STOP và gửi liên kết hoặc tài liệu tham khảo có liên quan cho thấy tác động tàn phá của ngành công nghiệp thuốc lá đối với môi trường và cách che giấu tác hại của mình.

Mỗi người tham gia có thể gửi nhiều bài dự thi nhưng cần tuân thủ chủ đề, quy tắc và yêu cầu trong thể lệ của cuộc thi. Khi nộp bài dự thi với thể loại video ngắn, người tham gia phải cung cấp đường link YouTube của video và chế độ xem công khai.

Các bài dự thi khuyến khích sử dụng Tiếng Anh (nếu sử dụng Tiếng Việt thì cần có bản dịch Tiếng Anh đính kèm).

Người tham gia được khuyến khích đề cập đến tổ chức/cơ quan (ví dụ: trường đại học, các nhóm cộng đồng, v.v.) mà mình đang công tác.

 

Người tham gia phải đảm bảo rằng bài dự thi không có lỗi (ví dụ: chính tả, ngữ pháp, v.v.).

Tất cả những người tham gia phải đăng các bài dự thi thiết kế hình ảnh trên mạng xã hội và đường link YouTube của bài dự thi trên các trang Facebook, Twitter và Instagram của mình. Vui lòng gắn thẻ @TheGGTC và @ExposeTobacco và sử dụng kèm thêm các hastag: # GMC2022 và #BurnedByTobacco khi đăng bài.

Các bài dự thi phải là sản phẩm gốc và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các bản quyền khác của bên thứ 3.

Bằng cách gửi bài dự thi, mỗi người tham gia đồng ý cấp cho Liên minh Kiểm soát Thuốc lá Đông Nam Á (SEATCA) và những người được giao quyền được sử dụng các tài liệu hình ảnh đồ họa/video cho bất kỳ mục đích nào theo quyết định của SEATCA.

GGTC có quyền loại các bài dự thi không tuân thủ các quy tắc cạnh tranh hoặc không tuân thủ các điều khoản “Xung đột lợi ích” đã được nêu trong mẫu đăng ký.

Các thí sinh có bài dự thi được giải sẽ: Được giới thiệu trong Trung tâm đa phương tiện của GGTC, nơi mà hơn 180 trên toàn thế giới tham gia và có thể truy cập; Bài dự thi được giải thể loại video sẽ được đăng trên website của GGTC cũng như các website khác là đối tác của GGTC; Có cơ hội được GGTC ủy quyền tạo hình ảnh trực quan cho các báo cáo, nội dung trang web và các tài liệu truyền thông khác;

Các bài dự thi được giải có thể được sử dụng trong các tài liệu vận động hoặc truyền thông của GGTC, STOP và các đối tác vận động hoặc có thể được trưng bày trong các cuộc triển lãm ảo.

N. Huyền