Theo đó, năm 2021, Thanh Hoá lấy chỉ tiêu 100% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, nơi công sở.  95% người dân hiểu biết về tác hại của thuốc lá. 95% người dân hiểu biết các bệnh do hút thuốc lá gây ra. 65% người dân biết quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ngoài ra, Thanh Hoá cũng tiếp tục nâng cao năng lực phòng, chống tác hại thuốc lá cho cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá; đưa nội dung giảng dạy về phòng, chống tác hại thuốc lá vào trường học và nhân rộng việc thực hiện các mô hình môi trường không khói thuốc.  100% trường mẫu giáo, tiểu học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học.

Có ít nhất 420 trường trung học cơ sở và 60 trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học.

Có ít nhất 30 nhà hàng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khu vực trong nhà của nhà hàng. Có ít nhất 6 trường cao đẳng và đại học trong thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà.

100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có quy định về việc thực hiện môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị. Trong đó có 80% các đơn vị này thực thi nghiêm môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị.

82% các công ty xe khách thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách.

Có ít nhất 7 khách sạn thực hiện quy định có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá đúng quy định của Luật PCTH thuốc lá hoặc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khu vực trong nhà của khách sạn.

thuốc lá,tác hại thuốc lá
Ảnh minh hoạ. 
 

Tổ chức truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá: Tổ chức ít nhất 35 buổi tại các trường học trung học cơ sở, trung học phổ thông; 30 buổi truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho người dân các huyện, thị xã, thành phố; 7 buổi tại các cơ sở y tế.

Thanh Hoá cũng đặt ra mục tiêu cần tăng cường năng lực cho người tham gia công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Với chỉ tiêu it nhất 300 cán bộ thanh tra, kiểm tra, công an được tập huấn nâng cao về thực hiện môi trường không khói thuốc, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan.

Tổ chức ít nhất 5 đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Thanh Hoá sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, huyện, hệ thống truyền thanh xã, phường; các báo địa phương: Báo Thanh Hóa, Báo điện tử Thanh Hóa, Website ngành Y tế Thanh Hóa về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, tác hại của thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha), các biện pháp cai nghiện thuốc lá.

Tăng cường các chương trình giáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha), lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt chú trọng thực hiện chương trình giáo dục và ngăn ngừa thanh, thiếu niên sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

Thực hiện các chương trình đào tạo, tập huấn về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, các văn bản có liên quan; quy định xử phạt vi phạm hành chính, quy trình kiểm tra, xử phạt cho đối tượng là cán bộ y tế, giáo viên, hội viên hội nông dân, công an và những người làm công tác phòng, chống tác hại thuốc lá.

Sản xuất và phổ biến các tài liệu truyền thông; tập huấn về cai nghiện thuốc lá cho nhân viên y tế cơ sở, cán bộ tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Khánh Chi