Nhận rõ mối nguy hại từ hút thuốc lá, những năm qua, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, nhất là trong việc tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường học tập không khói thuốc. Qua đó, nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ y tế, bệnh nhân tới trung tâm về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường sống đặc biệt vấn đề sức khỏe sinh sản.

Trung tâm sức khỏe sinh sản tỉnh Kon Tum đã từng bước xây dựng học đường không khói thuốc, trung tâm đã ban hành quy định không hút thuốc lá tại các khu vực trong toàn bộ cơ quan. Các biển cấm hút thuốc xuất hiện dày đặc.

hút thuốc lá
Các biển cấm hút thuốc tại trung tâm. 

Trong công tác thi đua khen thưởng trung tâm luôn lồng ghép nội dung tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của con người…

 

Ngoài việc tuyên truyền giáo dục trực tiếp, nhà trường còn chú trọng hình thức tuyên truyền trực quan như treo băng rôn, khẩu hiệu, nội quy quy định tại các khoa, phòng.

Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh Kon Tum đưa ra mục tiêu cụ thể  trong phòng, chống tác hại thuốc lá. Trọng tâm là 100% lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và 65% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá, người dân tại cộng đồng biết quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá.

100% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc trong nhà, 100% cơ sở y tế có quy định thực thi môi trường không khói thuốc…

K.Chi