Xác định mục tiêu cốt lõi của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nâng cao thu nhập và nâng cao đời sống của người dân, vì vậy, từ năm 2011, ngay khi bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

Nhà văn hóa và sân chơi thể thao thôn Cam Phú (xã Cam Thành, huyện Cam Lộ).

Qua đó, nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến nay đạt hơn 3.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 42,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 609 hộ…

100% tuyến đường trục xã đến trung tâm huyện, đường liên xã với tổng chiều dài 124,8km được nhựa hóa, 24/24 trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn (đạt tỷ lệ 100%, 21/24 trường đạt chuẩn Quốc gia), 100% thôn, bản có quy hoạch quỹ đất và xây dựng nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và các sân thể thao phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Với phương châm "làm đến đâu chắc đến đó" và không huy động quá sức dân, không nợ đọng xây dựng cơ bản nên huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã lồng ghép các nguồn lực, huy động nội lực trong dân để tổ chức thực hiện, ắn tái cơ cấu kinh tế với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nhờ đó, sau 8 năm thực hiện, đến nay 8/8 xã trên địa bàn huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Đặc biệt, trong năm 2019, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) chọn chủ đề là “Năm nông thôn mới”, tổ chức ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu, cụ thể hóa các phần việc theo chức năng, nhiệm vụ với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá cán bộ.

Từ những kết quả đạt được, xã Cam Hiếu và Cam Chính huyện Cam Lộ (Quảng Trị) được UBND tỉnh Quảng Trị chọn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhiều trường học ở huyện Cam Lộ (Quảng Trị) có cơ sở vật chất đầy đủ, đạt chuẩn.

Tại cuộc họp thẩm định huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đạt chuẩn nông thôn mới vừa qua, các thành viên trong Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Trị đều nhất trí đề nghị xét, công nhận huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 với số phiếu 100%.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có khởi đầu nhưng không có kết thúc. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh đề nghị huyện Cam Lộ (Quảng Trị) không thỏa mãn với những gì đã đạt được, cần nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới, xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp để thực sự là miền quê đáng sống và chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn.

Hà Oai