Tin tức, Đọc báo Online
Chuyên đề
/

Sự nghiệp công lập

Ngành TT&TT triển khai Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến
icon
Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến của ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sẽ góp phần đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính của Bộ và các Sở TT&TT.
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị