Theo nguồn tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 “Xây dựng nền tảng ứng dụng di động tập trung và giải pháp Chatbot trả lời hướng dẫn TTHC phục vụ công dân tỉnh Bắc Giang thực hiện dịch vụ công trực tuyến”.

Cải cách hành chính

Theo đó, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang sẽ xây dựng nền tảng ứng dụng app duy nhất giúp công dân có thể tra cứu TTHC, nộp hồ sơ và quản lý hồ sơ TTHC, thanh toán trực tuyến, đánh giá kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước trong tỉnh Bắc Giang trên nền tảng di động.

 

Đồng thời triển khai giải pháp Chatbot trả lời, hướng dẫn TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; xây dựng ngân hàng câu hỏi và câu trả lời tự động về những vấn đề phổ biến người dân cần giải đáp trong quá trình thực hiện TTHC.

Chủ nhiệm dự án cũng như nhóm tác giả đặt mục tiêu trong 24 tháng thực hiện có ít nhất 10 nghìn lượt tải app, đồng thời xây dựng thành công ngân hàng với tối thiểu 150 câu hỏi, câu trả lời tự động trên công nghệ Chatbot tích hợp kết nối với cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Từ đó cho phép người dân, doanh nghiệp cập nhật không hạn chế số lượng câu hỏi, câu trả lời giúp mở rộng phạm vi hỗ trợ về TTHC.

Việc xây dựng nền tảng ứng dụng app sẽ giúp công dân thực hiện các TTHC nhanh, chưa đến 10 phút. Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ này ước tính gần 3 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học.

Lam Anh