Theo nguồn tin từ Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa, ngày 19/10 vừa qua, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 16 về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong đó có nhiều mục tiêu liên quan tới việc nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại địa phương. Chẳng hạn, đến năm 2025, 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4; Đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên cơ sở khai thác kho dữ liệu trực tuyến dùng chung của tỉnh.

Cải cách hành chính
Ảnh minh họa.

Được biết, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC, góp phần giảm phiền hà, tiết kiệm chi phí, thời gian của người dân và doanh nghiệp.

 

Năm 2020, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh đạt 64,06%; hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 56%; tỷ lệ đấu thầu qua mạng đạt 35,8%...

Để có thể hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo, tỉnh Khánh Hòa cần đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh và thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các cơ quan, địa phương thường xuyên kiểm tra, kịp thời trả lời phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia; khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC. Đồng thời, rà soát, kiện toàn bộ phận một cửa các cấp; cải tiến lề lối làm việc.

Ngoài ra, cần chấn chỉnh, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC; hạn chế, khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC…

Bình Minh