Theo nguồn tin từ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Lạng Sơn, đến tháng 8/2021, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4, với 1.016 dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Cải cách hành chính
Ảnh minh họa.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ TT&TT, UBND tỉnh và sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, nỗ lực của hàng trăm chuyên gia, cán bộ kỹ thuật từ trung ương đến địa phương và các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài tỉnh, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành trước tiến độ 7 tháng so với yêu cầu của Bộ TT&TT (việc 7 tháng hoàn thành trong 1 tháng).

Việc hoàn thành triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4, giúp cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải đến cơ quan, công sở, tập trung đông người, giảm đáng kể chi phí về thời gian, tiền bạc, tăng hiệu quả kinh tế cho toàn xã hội.

 

Có thể nói, nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đã có những thành công bước đầu, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Thời gian tới, tỉnh này sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025; Phấn đấu cải thiện ví trí xếp hạng xây dựng chính quyền điện tử so với năm trước từ 1 - 2 bậc...

Mặt khác, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, báo địa phương, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, fanpage trên mạng xã hội Facebook, qua tin nhắn đến các số điện thoại di động, mạng Zalo, thư điện tử công vụ…

Anh Duy