Trong đó có 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin điện tử. Một là cấp giấy đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh, giảm 1 ngày làm việc so với trước, ước tính chi phí tiết kiệm khi giảm thời gian là 1,5 triệu đồng/năm.

Cải cách hành chính
Ảnh minh họa.

Hai là sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh, cũng giảm 1 ngày làm việc so với quy định và tiết kiệm 1,5 triệu đồng/năm.

Ba là thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giảm 1 ngày làm việc so với quy dịnh, ước tính tiết kiệm 7,649 triệu đồng/năm.

Lĩnh vực báo chí – xuất bản có 4 thủ tục hành chính được đơn giản hóa. Một là cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước), giảm 1 ngày so với hiện tại, tiết kiệm 7,649 triệu đồng/năm.

 

Hai là cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, giảm 1 ngày so với trước, tiết kiệm 14,074 triệu đồng.

Ba là cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, cũng giảm 1 ngày, tiết kiệm 1,529 triệu đồng/năm.

Bốn là cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài, giảm 1 ngày, tiết kiệm tới 18,664 triệu đồng.

Lĩnh vực bưu chính – viễn thông sẽ giảm số lượng bộ hồ sơ phải nộp để thực hiện thủ tục hành chính đối với 1 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT. Cụ thể, thủ tục cấp giấy phép bưu chính giảm 2 bộ hồ sơ so với quy định trước đây.

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa là 623,244 triệu đồng/năm, sau khi đơn giản hóa chỉ còn hơn 600,994 triệu đồng/năm, nghĩa là tiết kiệm được 22,25 triệu đồng/năm.

Anh Duy