Sáng ngày 13/10/2021, Văn phòng Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu và tập huấn vận hành thử nghiệm Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến của ngành TT&TT cho 26 Sở TT&TT khu vực phía Bắc và cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ.

Cải cách hành chính

Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến của ngành Thông tin và Truyền thông được truy cập bằng trình duyệt web tại địa chỉ http://csdlkiennghi.mic.gov.vn. Đây là kênh tương tác giữa các đơn vị thuộc Bộ và Sở TT&TT, phục vụ hoạt động gửi, nhận, xử lý, trả lời kiến nghị và các công tác chuyên môn, bảo đảm cung cấp thông tin chuẩn xác, đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch trong quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, góp phần hình thành cơ sở dữ liệu kiến nghị của ngành TT&TT.

Hệ thống này sẽ giúp tiết kiện thời gian, tạo thuận lợi trong việc theo dõi, tra cứu và nâng cao chất lượng công tác thống kê, báo cáo, giảm các kiến nghị trùng lắp, đổi mới chế độ báo cáo, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ và các Sở.

 

Hội nghị đã thông qua dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến ngành TT&TT. Hệ thống được đưa vào vận hành thử nghiệm từ tháng 10/2021.

Thời gian tới, Văn phòng Bộ TT&TT sẽ nghiên cứu phát triển, mở rộng việc phân quyền quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống để phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ và các Sở TT&TT.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ, Sở TT&TT khi tham gia Hệ thống phải đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu trên Hệ thống, sử dụng thông tin khai thác trên Hệ thống có trách nhiệm, đúng mục đích.

Lam Anh