Tham dự Hội nghị tập huấn có 54 cán bộ, công chức thuộc thành viên Tổ giúp việc triển khai Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4 trong năm 2021.

Cải cách hành chính
Ảnh minh họa.

Tại Hội nghị, các học viên được hướng dẫn cách thức để tạo lập eform cho các dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4 trong năm 2021, đăng tải lên Cổng Dịch vụ công tỉnh Yên Bái. Từ đó, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Yên Bái.

Trong thời gian tới, Sở TT&TT Yên Bái sẽ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc xây dựng, tạo lập eform cho 854 dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4, đảm bảo theo tiến độ Kế hoạch 159 đề ra.

 

Theo Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Quốc Chiến, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tích cực đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử. Cuối năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt khung Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái phiên bản 2.0 thay thế phiên bản 1.0. Ngày 5/7/2021, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Kế hoạch số 159 thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 của các cơ quan nhà nước tỉnh Yên Bái ... Đó chính là nền tảng quan trọng để tiến tới xây dựng chính quyền số, góp phần quan trọng nâng cao chỉ số hài lòng của người dân với chính quyền.

Đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã hoạt động liên thông, giải quyết 100% thủ tục hành chính với tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên 99%. Xếp hạng của tỉnh về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh hàng năm đều tăng từ 6 - 8 bậc.

“Trong bối cảnh Yên Bái là một tỉnh miền núi với địa bàn phân tán trải rộng, điều kiện kinh tế còn khó khăn, việc thực hiện điện tử hóa, số hóa chính quyền là giải pháp hữu ích trong công cuộc cải cách hành chính hiện nay. Đây cũng là mong muốn thể hiện sự quyết tâm của Chính quyền tỉnh Yên Bái trong việc nâng cao công vụ của cán bộ công nhân viên chức, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn, đồng thời đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, ông Chiến nhận định.

Hà Minh