Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện là một trong những lực lượng quan trọng, luôn gương mẫu đi đầu về công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng NTM.

Kết quả trong phong trào xây dựng NTM, Hội CCB huyện Tiền Hải đã vận động gia đình hội viên hiến 4.750m2 đất, ủng hộ đá làm đường 1.500m3, cát 1.700m3 và tham gia 2.760 ngày công làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng. Tổng số tiền đóng góp xây dựng NTM đạt 11 tỷ đồng. Toàn hội thành lập 65 tổ an ninh trật tự, 26 câu lạc bộ phòng, chống ma túy, 47 tổ tự quản ATGT. Hội CCB huyện cũng đã thực hiện hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, qua đó giúp nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng NTM ở địa phương.

Những năm qua, Hội CCB huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng nhận ủy thác hơn 76,4 tỷ đồng cho hơn 2.900 hội viên vay phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo còn 0,54%. Phối hợp với các ngành chức năng xây dựng một số mô hình trình diễn để nhân rộng, khuyến khích và hỗ trợ thành lập các tổ, nhóm hợp tác, liên kết phát triển kinh tế. Qua đó, giúp hội viên nâng cao nhận thức, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, từ đó vận dụng tốt vào sản xuất, đem lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế.

 
K.C